Vad är ett clearingnummer?

Clearingnummer är ett fyr- eller femsiffrigt nummer som unikt identifierar en svensk bankplats (oftast ett bankkontor). Clearingnumren används i Sveriges Riksbanks betalningssystem ”RIX” och av alla banker för att beteckna till vilken bank och bankkontor en betalning ska adresseras. För att överföra pengar till ett bankkonto behövs clearingnumret.

Det kan ibland vara ganska knepigt att ange rätt kontonummer för en betalning mellan svenska banker, särskilt till Swedbank, men här på sidorna bör du hitta den hjälp du behöver.